CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ AMVGROUP

---------------------------

Số 03.03/CV-AMV

Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------------------

Thành phố Hà Nội , ngày 01 tháng 03 năm 2017

VĂN BẢN CÔNG BỐ
Đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế
Kính gửi: Sở Y tế Hà Nội

1. Tên cơ sở: CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ AMVGROUP

Mã số thuế: 0102756236

Địa chỉ: Số 47, ngõ 205, ngách 323/83, đường Xuân Đỉnh, phường XUân Đỉnh, Quân Bắc Từ Liêm, Hà Nội, Phường Xuân Đỉnh, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội

Văn phòng giao dịch(nếu có): - , , ,

2. Người đại diện hợp pháp của cơ sở:

Họ và tên: Lê Quốc Hoàn

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 013216234   ngày cấp: 20/06/2009   nơi cấp: Công An TP Hà Nội

Điện thoại cố định: 0988778800   Điện thoại di động:

3. Cán bộ kỹ thuật của cơ sở mua bán:

(1) Họ và tên: Lương Anh Sơn

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 111510983   ngày cấp: 01/08/2013   nơi cấp: Công An Hà Nội

Trình độ chuyên môn: Cao đẳng

(2) Họ và tên: Ngô Thị Hải Yến

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 013233141   ngày cấp: 21/08/2009   nơi cấp: Công An Hà Nội

Trình độ chuyên môn: Khoa học tự nhiên

(3) Họ và tên: Đỗ Tất Thắng

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 0260840000110   ngày cấp: 15/05/2013   nơi cấp: Công An Hà Nội

Trình độ chuyên môn: Bác sỹ

4. Danh mục trang thiết bị y tế do cơ sở thực hiện mua bán:

STTTên trang thiết bị y tế
1Trang thiết bị y tế chẩn đoán in vitro
2Trang thiết bị y tế chẩn đoán in vitro
3Trang thiết bị y tế chẩn đoán in vitro
4Trang thiết bị y tế chẩn đoán in vitro
5Trang thiết bị y tế chẩn đoán in vitro
6Trang thiết bị y tế chẩn đoán in vitro
7Trang thiết bị y tế chẩn đoán in vitro
8Trang thiết bị y tế chẩn đoán in vitro
9Trang thiết bị y tế chẩn đoán in vitro
10Trang thiết bị y tế chẩn đoán in vitro
11Máy xét nghiệm đường huyết
12Máy phân tích RT-PCR

Công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế

Hồ sơ kèm theo gồm:


Cơ sở công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế cam kết:

1. Nội dung thông tin công bố là chính xác, hợp pháp và theo đúng quy định. Nếu có sự giả mạo, không đúng sự thật cơ sở xin chịu hoàn toàn trách nhiệm và sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

2. Bảo đảm chất lượng và lưu hành trang thiết bị y tế theo đúng quy định của pháp luật.

3. Thông báo cho Sở Y tế Hà Nội nếu có một trong các thay đổi liên quan đến hồ sơ công bố.

Người đại diện hợp pháp của cơ sở

Ký tên (Ghi họ tên đầy đủ, chức danh)