STT Tên trang thiết bị y tế Số văn bản công khai
hình thức và nội dung
quảng cáo
Đơn vị công khai Hãng , nước sản xuất Số lưu hành Trạng thái Thao tác
1 Máy phân tích huyết học tự động 06/QC-HES/TA-2024 CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ DỊCH VỤ TRÀNG AN TẠI BẮC NINH Theo phụ lục 230000007/PCBB-BN Đang công khai
17/07/2024

2 Máy phân tích huyết học tự động 05/QC-HES/TA-2024 CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ DỊCH VỤ TRÀNG AN TẠI BẮC NINH Theo phụ lục 240000005/PCBB-BN Đang công khai
17/07/2024

3 Máy phân tích huyết học tự động 04/QC-HES/TA-2024 CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ DỊCH VỤ TRÀNG AN TẠI BẮC NINH Theo phụ lục 230000008/PCBB-BN Đang công khai
17/07/2024

4 Bộ theo dõi đường huyết liên tục ADC-177/2024/ILD CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI LIÊN KẾT QUỐC TẾ Theo phụ lục 2301996ĐKLH/BYT-HTTB Đang công khai
17/07/2024

5 Tròng kính thuốc Vis_IMP07_stock CÔNG TY TNHH CARL ZEISS VIỆT NAM Theo phụ lục 230000598/PCBA-HCM Đang công khai
17/07/2024

6 Tròng kính thuốc Vis_IMPUL07_RX CÔNG TY TNHH CARL ZEISS VIỆT NAM Theo phụ lục 240000685/PCBA-HCM Đang công khai
17/07/2024

7 Viên uống đường tiêu hóa 12-QC CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM CHÁNH ĐỨC Biofarma S.r.l/ITALY 230002457/PCBB-HCM Đang công khai
17/07/2024

8 Viên uống đường tiêu hóa 11-QC CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM CHÁNH ĐỨC Biofarma S.r.l/ITALY 230002457/PCBB-HCM Đang công khai
17/07/2024

9 Hydrogel kháng khuẩn điều trị vết thương 22/KM-CKQC CÔNG TY TNHH K-MEDICAL Wonbiogen Co., Ltd/KOREA, REPUBLIC OF 220000607/PCBB-HCM Đang công khai
16/07/2024

10 Băng xốp vết thương 21/KM-CKQC CÔNG TY TNHH K-MEDICAL Wonbiogen Co., Ltd/KOREA, REPUBLIC OF 220002426/PCBB-HCM Đang công khai
16/07/2024