STT Tên trang thiết bị y tế Số văn bản công khai
hình thức và nội dung
quảng cáo
Đơn vị công khai Hãng , nước sản xuất Số lưu hành Trạng thái Thao tác
101 Bộ cảm biến hình ảnh kỹ thuật số dùng trong nha khoa 05.7/NKTM-QCTBYT CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ NHA KHOA THÔNG MINH VIỆT NAM GENORAY Co., Ltd./KOREA, REPUBLIC OF 220001573/PCBB-HN Đang công khai
02/07/2024

102 Bộ dụng cụ hỗ trợ dùng trong phẫu thuật Implant 04.7/NKTM-QCTBYT CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ NHA KHOA THÔNG MINH VIỆT NAM Theo phụ lục 220001498/PCBB-HN Đang công khai
02/07/2024

103 Giá đỡ mạch ngoại vi QC/2024/Pulsar-18 T3 CÔNG TY TNHH BIOTRONIK VIỆT NAM Theo phụ lục 2400069ĐKLH/BYT-HTTB Đang công khai
01/07/2024

104 Hệ thống ống thông và bóng nong mạch ngoại vi đa chức năng QC/2024/Oscar CÔNG TY TNHH BIOTRONIK VIỆT NAM Theo phụ lục 230002423/PCBB-HCM Đang công khai
01/07/2024

105 Bóng nong can thiệp mạch máu QC/2024/Passeo-35 XEO CÔNG TY TNHH BIOTRONIK VIỆT NAM Theo phụ lục 220001007/PCBB-BYT Đang công khai
01/07/2024

106 Máy báo chóp răng dùng trong nha khoa 03.7/NKTM-QCTBYT CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ NHA KHOA THÔNG MINH VIỆT NAM Guilin Woodpecker Medical Instrument Co., Ltd./CHINA 220001572/PCBB-HN Đang công khai
02/07/2024

107 Dụng cụ mở đường dùng trong can thiệp động mạch QC/2024/Fortress CÔNG TY TNHH BIOTRONIK VIỆT NAM Theo phụ lục 220001984/PCBB-HCM Đang công khai
01/07/2024

108 Bóng nong can thiệp mạch máu áp lực cao QC/2024/Passeo-35 HP CÔNG TY TNHH BIOTRONIK VIỆT NAM Theo phụ lục 220002284/PCBB-HCM Đang công khai
01/07/2024

109 Bóng nong can thiệp mạch máu QC/2024/Passeo-18 CÔNG TY TNHH BIOTRONIK VIỆT NAM Theo phụ lục 220000189/PCBB-HCM Đang công khai
01/07/2024

110 Máy lấy cao răng 02.7/NKTM-QCTBYT CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ NHA KHOA THÔNG MINH VIỆT NAM Theo phụ lục 220002761/PCBB-HN Đang công khai
02/07/2024