STT Tên trang thiết bị y tế Số văn bản công khai
hình thức và nội dung
quảng cáo
Đơn vị công khai Hãng , nước sản xuất Số lưu hành Trạng thái Thao tác
131 Bộ theo dõi đường huyết liên tục ADC-286/2024/ILD CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI LIÊN KẾT QUỐC TẾ Theo phụ lục 2301996ĐKLH/BYT-HTTB Đang công khai
28/06/2024

132 DUNG DỊCH DÙNG NGOÀI DA 02/QC-TTBYT/UMX CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ SẢN XUẤT & THƯƠNG MẠI ƯỚC MƠ XANH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC MỸ PHẨM ICCI/VIET NAM 240000801/PCBA-HN Đang công khai
27/06/2024

133 DUNG DỊCH DÙNG NGOÀI DA 01/QC-TTBYT/UMX CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ SẢN XUẤT & THƯƠNG MẠI ƯỚC MƠ XANH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC MỸ PHẨM ICCI/VIET NAM 240000802/PCBA-HN Đang công khai
27/06/2024

134 Dung dịch xịt họng 06/2024/QC-TTBYT CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HỢP PHÚ ARKONA Laboratorium Farmakologii Stomatologicznej /POLAND 210000286/PCBA-HN Đang công khai
28/06/2024

135 Dung dịch xịt mũi 05/2024/QC-TTBYT CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HỢP PHÚ ARKONA Laboratorium Farmakologii Stomatologicznej /POLAND 210000287/PCBA-HN Đang công khai
28/06/2024

136 GẠC RĂNG MIỆNG DR.PAPIE 1+ 02/2024/QC-STM CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DƯỢC PHẨM STARMED Công ty Cổ phần Dược phẩm Công nghệ cao STARMED/VIET NAM 240001154/PCBA-HN Đang công khai
27/06/2024

137 GẠC RĂNG MIỆNG DR.PAPIE 1+ 02/2024/QC-STM CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DƯỢC PHẨM STARMED Công ty Cổ phần Dược phẩm Công nghệ cao STARMED/VIET NAM 240001154/PCBA-HN Đang công khai
26/06/2024

138 Giá đỡ can thiệp mạch vành phủ Sirolimus QC/2024/Orsiro Mission/02 CÔNG TY TNHH BIOTRONIK VIỆT NAM Theo phụ lục 2200238ĐKLH/BYT-TB-CT Đang công khai
27/06/2024

139 Viên uống đường tiêu hóa 09-QC CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM CHÁNH ĐỨC Biofarma S.r.l/ITALY 230002457/PCBB-HCM Đang công khai
27/06/2024

140 Marial Hộp 06-24-2 TK/QC CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TRÍ KHANG Theo phụ lục 230002764/PCBB-HN Đang công khai
26/06/2024