STT Tên trang thiết bị y tế Số văn bản công khai
hình thức và nội dung
quảng cáo
Đơn vị công khai Hãng , nước sản xuất Số lưu hành Trạng thái Thao tác
141 GẠC RĂNG MIỆNG DR.PAPIE 1+ 02/2024/QC-STM CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DƯỢC PHẨM STARMED Công ty Cổ phần Dược phẩm Công nghệ cao STARMED/VIET NAM 240001154/PCBA-HN Đang công khai
26/06/2024

142 Giá đỡ can thiệp mạch vành phủ Sirolimus QC/2024/Orsiro Mission/02 CÔNG TY TNHH BIOTRONIK VIỆT NAM Theo phụ lục 2200238ĐKLH/BYT-TB-CT Đang công khai
27/06/2024

143 Viên uống đường tiêu hóa 09-QC CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM CHÁNH ĐỨC Biofarma S.r.l/ITALY 230002457/PCBB-HCM Đang công khai
27/06/2024

144 Marial Hộp 06-24-2 TK/QC CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TRÍ KHANG Theo phụ lục 230002764/PCBB-HN Đang công khai
26/06/2024

145 Tròng kính thuốc Vis_Poster_RX CÔNG TY TNHH CARL ZEISS VIỆT NAM Theo phụ lục 240000685/PCBA-HCM Đang công khai
26/06/2024

146 DUNG DỊCH XỊT THÔNG KINH LẠC SAO THIÊN Y 08/2023/QC-STY CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÔNG DƯỢC SAO THIÊN Y CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÔNG DƯỢC SAO THIÊN Y/VIET NAM 240000044/PCBA-TB Đang công khai
26/06/2024

147 Miếng dán lạnh 030624/QC-TA NHÀ MÁY SẢN XUẤT CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM THIÊN ÂN Nhà máy sản xuất Công ty TNHH Dược phẩm Thiên Ân/VIET NAM 240000015/PCBA-BN Đang công khai
26/06/2024

148 Miếng dán lạnh 030624/QC-TA NHÀ MÁY SẢN XUẤT CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM THIÊN ÂN Nhà máy sản xuất Công ty TNHH Dược phẩm Thiên Ân/VIET NAM 240000015/PCBA-BN Đang công khai
26/06/2024

149 MIẾNG DÁN TỪ TÍNH 1306/CKQC CÔNG TY TNHH POWERFUL-X SENNY STUDIO Co.,Ltd/KOREA, REPUBLIC OF 240001086/PCBA-HN Đang công khai
13/06/2024

150 Que thử xét nghiệm định tính cần sa tổng hợp K2 (Nước tiểu) 19/2024-QC CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y KHOA VIỆT MỸ Assure Tech. (Hangzhou) Co., Ltd./CHINA 240001385/PCBB-HN Đang công khai
24/06/2024