STT Tên trang thiết bị y tế Số văn bản công khai
hình thức và nội dung
quảng cáo
Đơn vị công khai Hãng , nước sản xuất Số lưu hành Trạng thái Thao tác
151 Que thử xét nghiệm định tính MET/THC/AMP/MOP 18/2024-QC CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y KHOA VIỆT MỸ Theo phụ lục 240001384/PCBB-HN Đang công khai
24/06/2024

152 Que thử xét nghiệm định tính MET/THC/MDMA/MOP 17/2024-QC CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y KHOA VIỆT MỸ Theo phụ lục 240001383/PCBB-HN Đang công khai
24/06/2024

153 Khay thử xét nghiệm định tính kháng thể IgM kháng HAV 16/2024-QC CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y KHOA VIỆT MỸ Assure Tech. (Hangzhou) Co., Ltd./CHINA 230002074/PCBB-HN Đang công khai
24/06/2024

154 Khay thử xét nghiệm định tính phát hiện máu ẩn trong phân 15/2024-QC CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y KHOA VIỆT MỸ Assure Tech. (Hangzhou) Co., Ltd./CHINA 230000613/PCBB-HN Đang công khai
24/06/2024

155 Que thử xét nghiệm định tính MET/THC/MDMA/MOP/COC 14/2024-QC CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y KHOA VIỆT MỸ Assure Tech. (Hangzhou) Co., Ltd./CHINA 230000615/PCBB-HN Đang công khai
24/06/2024

156 Que thử xét nghiệm định tính MET/THC/MDMA/MOP/KET 13/2024-QC CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y KHOA VIỆT MỸ Assure Tech. (Hangzhou) Co., Ltd./CHINA 230000614/PCBB-HN Đang công khai
24/06/2024

157 Que thử xét nghiệm định tính MET/THC/AMP/MOP 12/2024-QC CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y KHOA VIỆT MỸ Assure Tech. (Hangzhou) Co., Ltd./CHINA 230000616/PCBB-HN Đang công khai
24/06/2024

158 Que thử xét nghiệm định tính MET/THC/MDMA/MOP 11/2024-QC CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y KHOA VIỆT MỸ Assure Tech. (Hangzhou) Co., Ltd./CHINA 230000617/PCBB-HN Đang công khai
24/06/2024

159 Vagiflux - Bộ rửa âm đạo 01/2024/HX-QC-A CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VẬT TƯ Y TẾ H VÀ X Theo phụ lục 170000879/PCBA-HN Đang công khai
25/06/2024

160 Que thử xét nghiệm định tính MDMA 10/2024-QC CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y KHOA VIỆT MỸ Assure Tech. (Hangzhou) Co., Ltd./CHINA 230000618/PCBB-HN Đang công khai
24/06/2024