STT Tên trang thiết bị y tế Số văn bản công khai
hình thức và nội dung
quảng cáo
Đơn vị công khai Hãng , nước sản xuất Số lưu hành Trạng thái Thao tác
171 Máy xung kích công nghệ vario logic 01/ HM- LIKAMED CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HẢI MINH Theo phụ lục 230001464/PCBB-HN Đang công khai
20/06/2024

172 Máy quản lí cận thị 59/HT/TPC/HEC-RA2024 CÔNG TY TNHH DKSH VIỆT NAM Visia Imaging S.r.l/ITALY 230000189/PCBB-HCM Đang công khai
20/06/2024

173 Máy xung kích công nghệ vario logic 01/ HM- LIKAMED CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HẢI MINH Theo phụ lục 230001464/PCBB-HN Đang công khai
20/06/2024

174 Viên uống đường tiêu hóa 08/QC-CĐ CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM CHÁNH ĐỨC Biofarma S.r.l/ITALY 230002457/PCBB-HCM Đang công khai
20/06/2024

175 Viên uống đường tiêu hóa 07-QC CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM CHÁNH ĐỨC Biofarma S.r.l/ITALY 230002457/PCBB-HCM Đang công khai
20/06/2024

176 Que thử xét nghiệm định tính HCG (Que thử thai nhanh) 06/QC/MomXpert CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TẤT THÀNH Equinox Biotech Co., Ltd./CHINA 240001231/PCBB-HN Đang công khai
19/06/2024

177 Hệ thống chụp cộng hưởng từ FFVN/CKQC/04-24MD CÔNG TY TNHH FUJIFILM VIỆT NAM Theo phụ lục 230001009/PCBB-HCM Đang công khai
19/06/2024

178 Kim bút embecta/QC-20240612 CÔNG TY TNHH EMBECTA VIET NAM Theo phụ lục 240000051/PCBB-HCM Đang công khai
12/06/2024

179 Lăn giảm đau 02/2024/QC-SACOPHAR CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI & THIẾT BỊ Y TẾ SACOPHAR CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC MỸ PHẨM QUỐC TẾ LISACOS/VIET NAM 240000468/PCBA-HN Đang công khai
17/06/2024

180 DUNG DỊCH DÙNG NGOÀI 01/2024/QC-SACOPHAR CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI & THIẾT BỊ Y TẾ SACOPHAR CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ THĂNG LONG/VIET NAM 220002527/PCBA-HN Đang công khai
17/06/2024