STT Tên trang thiết bị y tế Số văn bản công khai
hình thức và nội dung
quảng cáo
Đơn vị công khai Hãng , nước sản xuất Số lưu hành Trạng thái Thao tác
181 Hệ thống chụp cộng hưởng từ FFVN/CKQC/04-24MD CÔNG TY TNHH FUJIFILM VIỆT NAM Theo phụ lục 230001009/PCBB-HCM Đang công khai
19/06/2024

182 Kim bút embecta/QC-20240612 CÔNG TY TNHH EMBECTA VIET NAM Theo phụ lục 240000051/PCBB-HCM Đang công khai
12/06/2024

183 Lăn giảm đau 02/2024/QC-SACOPHAR CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI & THIẾT BỊ Y TẾ SACOPHAR CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC MỸ PHẨM QUỐC TẾ LISACOS/VIET NAM 240000468/PCBA-HN Đang công khai
17/06/2024

184 DUNG DỊCH DÙNG NGOÀI 01/2024/QC-SACOPHAR CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI & THIẾT BỊ Y TẾ SACOPHAR CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ THĂNG LONG/VIET NAM 220002527/PCBA-HN Đang công khai
17/06/2024

185 Bộ vật liệu chỉnh nha 08-2024/ADITEK CÔNG TY TNHH VIỆT HÙNG GROUP Theo phụ lục 240001218/PCBB-HCM Đang công khai
18/06/2024

186 Bộ chỉnh nha 1906/2024/INVIS-QCTTBYT CÔNG TY TNHH INVISALIGN VIỆT NAM Theo phụ lục 230000210/PCBA-HCM Đang công khai
19/06/2024

187 Giá đỡ can thiệp mạch vành phủ Sirolimus QC/2024/Orsiro Mission/02 CÔNG TY TNHH BIOTRONIK VIỆT NAM Theo phụ lục 2200238ĐKLH/BYT-TB-CT Đang công khai
13/06/2024

188 Bộ chân răng nhân tạo 03062024-AR/TN-TBQC CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN TÍN NHA Theo phụ lục 2302003ĐKLH/BYT-HTTB Đang công khai
15/06/2024

189 Dung dịch nhỏ mắt 09/2024/QC-TTBYT CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VẬT TƯ Y TẾ HẢI DƯƠNG CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VẬT TƯ Y TẾ HẢI DƯƠNG/VIET NAM 230003462/PCBB-HN Đang công khai
17/06/2024

190 Hệ thống thu nhận ảnh X-quang kỹ thuật số SVCE-240017/V CÔNG TY TNHH SHIMADZU VIỆT NAM Vieworks Co., Ltd./KOREA, REPUBLIC OF 220000736/PCBB-BYT Đang công khai
14/06/2024