STT Tên trang thiết bị y tế Số văn bản công khai
hình thức và nội dung
quảng cáo
Đơn vị công khai Hãng , nước sản xuất Số lưu hành Trạng thái Thao tác
11 Viên uống đường tiêu hóa 12-QC CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM CHÁNH ĐỨC Biofarma S.r.l/ITALY 230002457/PCBB-HCM Đang công khai
17/07/2024

12 Viên uống đường tiêu hóa 11-QC CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM CHÁNH ĐỨC Biofarma S.r.l/ITALY 230002457/PCBB-HCM Đang công khai
17/07/2024

13 Hydrogel kháng khuẩn điều trị vết thương 22/KM-CKQC CÔNG TY TNHH K-MEDICAL Wonbiogen Co., Ltd/KOREA, REPUBLIC OF 220000607/PCBB-HCM Đang công khai
16/07/2024

14 Băng xốp vết thương 21/KM-CKQC CÔNG TY TNHH K-MEDICAL Wonbiogen Co., Ltd/KOREA, REPUBLIC OF 220002426/PCBB-HCM Đang công khai
16/07/2024

15 Băng xốp vết thương 20/KM-CKQC CÔNG TY TNHH K-MEDICAL Theo phụ lục 220000171/PCBB-HCM Đang công khai
16/07/2024

16 Gel bôi 24000175/XNQC/PCA-HN CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TOP QUEEN VIỆT NAM CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TOP QUEEN VIỆT NAM/VIET NAM 240001232/PCBA-HN Đang công khai
16/07/2024

17 Pipet huyết thanh học 20/2024/TBR-XNNDQC CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TBR Theo phụ lục 240000668/PCBA-HCM Đang công khai
11/07/2024

18 Hệ thống tách chiết nucleic acid 15/2024/TBR-XNNDQC CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TBR SANSURE BIOTECH INC./CHINA 240000169/PCBA-HCM Đang công khai
11/07/2024

19 Gel bôi 24000174/XNQC/PCA-HN CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TOP QUEEN VIỆT NAM CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TOP QUEEN VIỆT NAM /VIET NAM 240001232/PCBA-HN Đang công khai
16/07/2024

20 Đĩa giếng nuôi cấy mô 27/2024/TBR-XNNDQC CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TBR Theo phụ lục 240000703/PCBA-HCM Đang công khai
11/07/2024