STT Tên trang thiết bị y tế Số văn bản công khai
hình thức và nội dung
quảng cáo
Đơn vị công khai Hãng , nước sản xuất Số lưu hành Trạng thái Thao tác
211 Thuốc thử xét nghiệm định lượng Interleukin‑6 (IL‑6) 069/24/QC/RV CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Roche Diagnostics GmbH/GERMANY 17531NK/BYT-TB-CT Đang công khai
11/06/2024

212 Dung dịch xịt mũi Nebusal spray Baby 1,9% 2020/2024/CV-CPC1HN CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CPC1 HÀ NỘI Theo phụ lục 190001459/PCBA-HN Đang công khai
08/06/2024

213 Dung dịch xịt mũi Nebusal coleus spray baby 2019/2024/CV-CPC1HN CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CPC1 HÀ NỘI CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CPC1 HÀ NỘI/VIET NAM 210001239/PCBA-HN Đang công khai
08/06/2024

214 Dung dịch xịt mũi Nebusal spray Baby 1,9% 2020/2024/CV-CPC1HN CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CPC1 HÀ NỘI Theo phụ lục 190001459/PCBA-HN Đang công khai
08/06/2024

215 Dung dịch xịt mũi Nebusal coleus spray baby 2019/2024/CV-CPC1HN CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CPC1 HÀ NỘI CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CPC1 HÀ NỘI/VIET NAM 210001239/PCBA-HN Đang công khai
08/06/2024

216 Thuốc thử xét nghiệm định lượng HE4 068/24/QC/RV CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Roche Diagnostics GmbH/GERMANY 2400505ĐKLH/BYT-HTTB Đang công khai
11/06/2024

217 Bộ dụng cụ niềng răng VNCC0010 CÔNG TY TNHH STRAUMANN INDOCHINA Theo phụ lục 210000758/PCBA-HN Đang công khai
31/05/2024

218 Bộ dụng cụ niềng răng VNCC0009 CÔNG TY TNHH STRAUMANN INDOCHINA Theo phụ lục 210000758/PCBA-HN Đang công khai
31/05/2024

219 Bộ dụng cụ niềng răng VNCC0008 CÔNG TY TNHH STRAUMANN INDOCHINA Theo phụ lục 210000758/PCBA-HN Đang công khai
31/05/2024

220 Bộ dụng cụ niềng răng VNCC0007 CÔNG TY TNHH STRAUMANN INDOCHINA Theo phụ lục 210000758/PCBA-HN Đang công khai
31/05/2024