STT Tên trang thiết bị y tế Số văn bản công khai
hình thức và nội dung
quảng cáo
Đơn vị công khai Hãng , nước sản xuất Số lưu hành Trạng thái Thao tác
221 Bộ dụng cụ niềng răng VNCC0006 CÔNG TY TNHH STRAUMANN INDOCHINA Theo phụ lục 210000758/PCBA-HN Đang công khai
31/05/2024

222 Bộ dụng cụ niềng răng VNCC0005 CÔNG TY TNHH STRAUMANN INDOCHINA Theo phụ lục 210000758/PCBA-HN Đang công khai
31/05/2024

223 Bộ dụng cụ niềng răng VNCC0004 CÔNG TY TNHH STRAUMANN INDOCHINA Theo phụ lục 210000758/PCBA-HN Đang công khai
31/05/2024

224 Bộ dụng cụ niềng răng VNCC0003 CÔNG TY TNHH STRAUMANN INDOCHINA Theo phụ lục 210000758/PCBA-HN Đang công khai
31/05/2024

225 Bộ dụng cụ niềng răng VNCC0002 CÔNG TY TNHH STRAUMANN INDOCHINA Theo phụ lục 210000758/PCBA-HN Đang công khai
31/05/2024

226 Bộ dụng cụ niềng răng VNCC0001 CÔNG TY TNHH STRAUMANN INDOCHINA Theo phụ lục 210000758/PCBA-HN Đang công khai
28/05/2024

227 Bộ IVD xét nghiệm định lượng CA 125 067/24/QC/RV CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Theo phụ lục 2301728ĐKLH/BYT-HTTB Đang công khai
11/06/2024

228 Bộ IVD xét nghiệm định lượng SCC 066/24/QC/RV CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Theo phụ lục 2400319ĐKLH/BYT-HTTB Đang công khai
11/06/2024

229 Hệ thống siêu âm chẩn đoán và phụ kiện FFVN/CKQC/01-24MD CÔNG TY TNHH FUJIFILM VIỆT NAM Theo phụ lục 220002170/PCBB-HCM Đang công khai
10/06/2024

230 Giường điều khiển điện 100601/MEDICON-NDQC CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ VÀ CÔNG TRÌNH Y TẾ Industrias Hidráulicas Pardo S.L/SPAIN 240001012/PCBA-HN Đang công khai
10/06/2024