STT Tên trang thiết bị y tế Số văn bản công khai
hình thức và nội dung
quảng cáo
Đơn vị công khai Hãng , nước sản xuất Số lưu hành Trạng thái Thao tác
3701 Hóa chất dùng cho máy tách chiết tự động 01/2022/ABT-XNNDQC CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP Y SINH ABT Theo phụ lục 210000563/PCBA-HCM Đang công khai
25/08/2022

3702 Cụm IVD Nhiễm ký sinh trùng – Miễn dịch 01/VIMEC/QC-22 CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VIMEC Theo phụ lục 220001624/PCBB-BYT Đang công khai
23/08/2022

3703 Ghế hiến máu 002/22-CKQC-Terumo CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TERUMO VIỆT NAM Terumo Penpol Private Limited/INDIA 220001904/PCBA-HN Đang công khai
24/08/2022

3704 Máy cân lắc túi máu 001/22-CKQC-Terumo CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TERUMO VIỆT NAM Terumo Penpol Private Limited /INDIA 210001982/PCBA-HN Đang công khai
24/08/2022

3705 AN XOANG VƯƠNG 04/2022/QCTBYT-VENUS CHI NHÁNH HÀ NỘI - CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VENUS CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM TRADIPHAR/VIET NAM 210001524/PCBA-HN Đang công khai
24/08/2022

3706 NƯỚC THƠM MIỆNG 03/2022/QCTBYT-VENUS CHI NHÁNH HÀ NỘI - CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VENUS CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM TRADIPHAR /VIET NAM 210001853/PCBA-HN Đang công khai
24/08/2022

3707 KHẨU TRANG Y TẾ ((Medical masks) 01:2022/CKQC CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN XUẤT NHẬP KHẨU THÀNH PHÁT CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN XUẤT NHẬP KHẨU THÀNH PHÁT (BRANCH OF THANH PHAT DEVELOPMENT IMPORT EXPORT COMPANY LIMITED )/VIET NAM 200000843/PCBA-HCM Đang công khai
24/08/2022

3708 Dung dịch xịt vệ sinh mũi Claricare adult TVC KV CÔNG TY TNHH BAYER VIỆT NAM Laboratoire de la Mer/FRANCE 220001417/PCBB-BYT Đang công khai
28/07/2022

3709 Dung dịch xịt vệ sinh mũi cho trẻ em Claricare baby TVC KV CÔNG TY TNHH BAYER VIỆT NAM Laboratoire de la Mer/FRANCE 210000028/PCBA-ĐN Đang công khai
28/07/2022

3710 Đầu côn 22016 UNS/QC CÔNG TY TNHH UNISTAR VIỆT NAM Henso Medical (Hangzhou) Co., Ltd./CHINA 210001790/PCBA-HN Đang công khai
23/08/2022