STT Tên trang thiết bị y tế Số văn bản công khai
hình thức và nội dung
quảng cáo
Đơn vị công khai Hãng , nước sản xuất Số lưu hành Trạng thái Thao tác
31 Ống thông (Catheter) can thiệp siêu nhỏ 013/24-CKQC-Terumo CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TERUMO VIỆT NAM Theo phụ lục 2100096ĐKLH/BYT-TB-CT Đang công khai
16/07/2024

32 Đĩa nuôi cấy tế bào 21/2024/TBR-XNNDQC CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TBR Theo phụ lục 240000672/PCBA-HCM Đang công khai
11/07/2024

33 Đầu tip pipet 19/2024/TBR-XNNDQC CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TBR Theo phụ lục 240000667/PCBA-HCM Đang công khai
11/07/2024

34 Ống ly tâm siêu nhỏ 18/2024/TBR-XNNDQC CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TBR Guangzhou Jet Bio-Filtration Co., Ltd/CHINA 240000665/PCBA-HCM Đang công khai
11/07/2024

35 Ống ly tâm 17/2024/TBR-XNNDQC CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TBR Guangzhou Jet Bio-Filtration Co., Ltd/CHINA 240000666/PCBA-HCM Đang công khai
11/07/2024

36 Hệ thống xét nghiệm sinh học phân tử di động 16/2024/TBR-XNNDQC CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TBR SANSURE BIOTECH INC./CHINA 240000131/PCBA-HCM Đang công khai
11/07/2024

37 GEL BÔI NGOÀI DA ACTIDEM DERMA GEL 07/2024/QC-IDVN CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM INOLAB DERMA VIỆT NAM CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM LA TERRE FRANCE/VIET NAM 240000831/PCBA-HCM Đang công khai
08/07/2024

38 Hệ thống tách chiết nucleic acid tự động hoàn toàn Natch CS2 14/2024/TBR-XNNDQC CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TBR SANSURE BIOTECH INC./CHINA 240000132/PCBA-HCM Đang công khai
11/07/2024

39 Dung dịch bảo quản mẫu 13/2024/TBR-XNNDQC CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TBR SANSURE BIOTECH INC./CHINA 240000747/PCBA-HCM Đang công khai
11/07/2024

40 Dung dịch đồng nhất mẫu 12/2024/TBR-XNNDQC CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TBR SANSURE BIOTECH INC./CHINA 240000600/PCBA-HCM Đang công khai
11/07/2024