STT Tên trang thiết bị y tế Số văn bản công khai
hình thức và nội dung
quảng cáo
Đơn vị công khai Hãng , nước sản xuất Số lưu hành Trạng thái Thao tác
41 Dung dịch bảo quản mẫu 11/2024/TBR-XNNDQC CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TBR SANSURE BIOTECH INC./CHINA 240000481/PCBA-HCM Đang công khai
11/07/2024

42 Kit tách chiết và tinh sạch axit nucleic 10/2024/TBR-XNNDQC CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TBR SANSURE BIOTECH INC./CHINA 240000599/PCBA-HCM Đang công khai
11/07/2024

43 Kit tách chiết và tinh sạch axit nucleic (RNA) 09/2024/TBR-XNNDQC CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TBR SANSURE BIOTECH INC./CHINA 240000748/pcba-hcm Đang công khai
11/07/2024

44 Kit tách chiết và tinh sạch axit nucleic (DNA/RNA) 08/2024/TBR-XNNDQC CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TBR SANSURE BIOTECH INC./CHINA 240000559/PCBA-HCM Đang công khai
11/07/2024

45 Kit tách chiết và tinh sạch axit nucleic (DNA) 07/2024/TBR-XNNDQC CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TBR SANSURE BIOTECH INC./CHINA 240000388/PCBA-HCM Đang công khai
11/07/2024

46 Gel bôi 24000157/XNQC/PCA-HN CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TOP QUEEN VIỆT NAM CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TOP QUEEN VIỆT NAM/VIET NAM 240001232/PCBA-HN Đang công khai
16/07/2024

47 DUNG DỊCH PHỤ KHOA 07241/QC-EPVN CÔNG TY TNHH EURO PHARM VN ERBAGIL S.R.L/ITALY 220000887/PCBA-HN Đang công khai
15/07/2024

48 Máy đo đường huyết cá nhân 081/24/QC/RV CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Theo phụ lục 2300791ĐKLH/BYT-HTTB Đang công khai
15/07/2024

49 Kem bôi Capsaicin Số: 03/QCTBYT-LIVIAT CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM LIVIAT CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHƯƠNG NAM/VIET NAM 230001895/PCBA-HCM Đang công khai
12/07/2024

50 Kim bút tiêm tiệt trùng, dùng một lần 080/24/QC/RV CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Theo phụ lục 240000749/PCBB-HCM Đang công khai
15/07/2024