STT Tên trang thiết bị y tế Số văn bản công khai
hình thức và nội dung
quảng cáo
Đơn vị công khai Hãng , nước sản xuất Số lưu hành Trạng thái Thao tác
61 Gel Đặt Phụ Khoa 01/24/QC/KTH CÔNG TY TNHH SINH DƯỢC PHẨM KTH Công ty Cổ Phần Dược phẩm Medzavy/VIET NAM 240001538/PCBB-HN Đang công khai
10/07/2024

62 Bộ chỉnh nha 1107/2024/INVIS-QCTTBYT CÔNG TY TNHH INVISALIGN VIỆT NAM Theo phụ lục 230000210/PCBA-HCM Đang công khai
11/07/2024

63 Bột nhuận tràng 0711/QCTB CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VÀ THIẾT BỊ Y TẾ WELLCARE CS GROUP VIỆT NAM SIIT S.r.l/ITALY 240001387/PCBB-HN Đang công khai
11/07/2024

64 Khoan dùng trong nha khoa và phụ kiện 15.7/NKTM-QCTBYT CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ NHA KHOA THÔNG MINH VIỆT NAM Theo phụ lục 220001841/PCBB-HN Đang công khai
10/07/2024

65 Trụ nhân tạo dùng trong cấy ghép nha khoa 14.7/NKTM-QCTBYT CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ NHA KHOA THÔNG MINH VIỆT NAM Theo phụ lục 240001346/pcbb-HN Đang công khai
10/07/2024

66 Hệ thống bơm, lèn Cone nhiệt dùng trong điều trị nội nha 13.7/NKTM-QCTBYT CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ NHA KHOA THÔNG MINH VIỆT NAM Guilin Woodpecker Medical Instrument Co., Ltd./CHINA 220001570/PCBB-HN Đang công khai
10/07/2024

67 Máy dung rửa nội nha dùng trong nha khoa 12.7/NKTM-QCTBYT CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ NHA KHOA THÔNG MINH VIỆT NAM Guilin Woodpecker Medical Instrument Co., Ltd./CHINA 220001568/PCBB-HN Đang công khai
10/07/2024

68 Bộ chỉnh nha 1007/2024/INVIS-QCTTBYT CÔNG TY TNHH INVISALIGN VIỆT NAM Theo phụ lục 230000210/PCBA-HCM Đang công khai
10/07/2024

69 Nước mắt nhân tạo 03/24/CKQC-MR CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MERAP CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MERAP/VIET NAM 230000019/PCBB-HY Đang công khai
10/07/2024

70 Hàm giả tháo lắp 01/2024/QC-AISHI CÔNG TY TNHH AISHI VIỆT NAM Theo phụ lục 240001513/PCBB-HN Đang công khai
02/07/2024