STT Tên trang thiết bị y tế Số văn bản công khai
hình thức và nội dung
quảng cáo
Đơn vị công khai Hãng , nước sản xuất Số lưu hành Trạng thái Thao tác
81 Sản phẩm 093-01/NVP-CBQC CÔNG TY CỔ PHẦN NOVOPHARM-NHÀ MÁY GMP DƯỢC PHẨM Công ty cổ phần Novopharm-Nhà máy GMP dược phẩm/VIET NAM 240000033/PCBA-HNa Đang công khai
03/07/2024

82 DUNG DỊCH XỊT MŨI NASODREN 08/2024/QC-BGL CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH GLANDCORE Hartington Pharma Ltd/UNITED KINGDOM 200002120/PCBA-HCM Đang công khai
05/07/2024

83 DUNG DỊCH XỊT MŨI NASODREN 07/2024/QC-BGL CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH GLANDCORE Hartington Pharma Ltd/UNITED KINGDOM 200002120/PCBA-HCM Đang công khai
05/07/2024

84 Dung dịch nhỏ mắt QC/0705/2024 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM STADVI MIỀN NAM CÔNG TY CỔ PHẦN LIÊN DOANH CÔNG NGHỆ DƯỢC PHẨM VIỆT Ý/VIET NAM 240001164/PCBB-HCM Đang công khai
05/07/2024

85 Mỡ thoa trực tràng 002.2024-EGIS-REPAHERB VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN EGIS PHARMACEUTICALS PRIVATE LIMITED COMPANY TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Egis Pharmaceuticals Private Limited Company/HUNGARY 240000039/PCBB-BYT Đang công khai
05/07/2024

86 Viên đạn đặt trực tràng 001.2024-EGIS-REPAHERB VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN EGIS PHARMACEUTICALS PRIVATE LIMITED COMPANY TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Egis Pharmaceuticals Private Limited Company/HUNGARY 240000040/PCBB-BYT Đang công khai
05/07/2024

87 Sản phẩm dùng ngoài 2344/2024/CV-CPC1HN CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CPC1 HÀ NỘI Công ty cổ phần Dược phẩm CPC1 Hà Nội/VIET NAM 230000344/PCBB-HN Đang công khai
02/07/2024

88 XỊT HO TRIỆU MINH 04/2024/QC-GIANTPEA CÔNG TY CỔ PHẦN GIANT PEA VIỆT NAM CÔNG TY CỔ PHẦN GIANT PEA VIỆT NAM/VIET NAM 240001265/PCBA-HN Đang công khai
04/07/2024

89 XỊT NGÁY NGỦ 01/2024/QCTBYT-VMP CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC TRUNG ƯƠNG VIMEXPHARM CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC TRUNG ƯƠNG VIMEXPHARM/VIET NAM 240000767/PCBA-HN Đang công khai
03/07/2024

90 XỊT XOANG TRIỆU MINH 03/2024/QC-GIANTPEA CÔNG TY CỔ PHẦN GIANT PEA VIỆT NAM CÔNG TY CỔ PHẦN GIANT PEA VIỆT NAM/VIET NAM 240000479/PCBA-HN Đang công khai
02/07/2024