STT Tên trang thiết bị y tế Số văn bản công khai
hình thức và nội dung
quảng cáo
Đơn vị công khai Hãng , nước sản xuất Số lưu hành Trạng thái Thao tác
1 Màn hình y tế và phụ kiện đi kèm 240001425/PCBA-HN CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ ECALL Theo phụ lục 240001425/PCBA-HN Đang công khai
18/07/2024

2 Máy phân tích huyết học tự động 10/QC-HES/TA-2024 CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ DỊCH VỤ TRÀNG AN TẠI BẮC NINH Theo phụ lục 230000007/PCBB-BN Đang công khai
18/07/2024

3 Máy phân tích huyết học tự động 09/QC-HES/TA-2024 CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ DỊCH VỤ TRÀNG AN TẠI BẮC NINH Theo phụ lục 240000005/PCBB-BN Đang công khai
18/07/2024

4 Máy phân tích huyết học tự động 08/QC-HES/TA-2024 CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ DỊCH VỤ TRÀNG AN TẠI BẮC NINH Theo phụ lục 230000008/PCBB-BN Đang công khai
18/07/2024

5 Máy phân tích huyết học tự động 06/QC-HES/TA-2024 CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ DỊCH VỤ TRÀNG AN TẠI BẮC NINH Theo phụ lục 230000007/PCBB-BN Đang công khai
17/07/2024

6 Máy phân tích huyết học tự động 05/QC-HES/TA-2024 CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ DỊCH VỤ TRÀNG AN TẠI BẮC NINH Theo phụ lục 240000005/PCBB-BN Đang công khai
17/07/2024

7 Máy phân tích huyết học tự động 04/QC-HES/TA-2024 CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ DỊCH VỤ TRÀNG AN TẠI BẮC NINH Theo phụ lục 230000008/PCBB-BN Đang công khai
17/07/2024

8 Bộ theo dõi đường huyết liên tục ADC-177/2024/ILD CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI LIÊN KẾT QUỐC TẾ Theo phụ lục 2301996ĐKLH/BYT-HTTB Đang công khai
17/07/2024

9 Tròng kính thuốc Vis_IMP07_stock CÔNG TY TNHH CARL ZEISS VIỆT NAM Theo phụ lục 230000598/PCBA-HCM Đang công khai
17/07/2024

10 Tròng kính thuốc Vis_IMPUL07_RX CÔNG TY TNHH CARL ZEISS VIỆT NAM Theo phụ lục 240000685/PCBA-HCM Đang công khai
17/07/2024

11 Viên uống đường tiêu hóa 12-QC CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM CHÁNH ĐỨC Biofarma S.r.l/ITALY 230002457/PCBB-HCM Đang công khai
17/07/2024

12 Viên uống đường tiêu hóa 11-QC CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM CHÁNH ĐỨC Biofarma S.r.l/ITALY 230002457/PCBB-HCM Đang công khai
17/07/2024

13 Hydrogel kháng khuẩn điều trị vết thương 22/KM-CKQC CÔNG TY TNHH K-MEDICAL Wonbiogen Co., Ltd/KOREA, REPUBLIC OF 220000607/PCBB-HCM Đang công khai
16/07/2024

14 Băng xốp vết thương 21/KM-CKQC CÔNG TY TNHH K-MEDICAL Wonbiogen Co., Ltd/KOREA, REPUBLIC OF 220002426/PCBB-HCM Đang công khai
16/07/2024

15 Băng xốp vết thương 20/KM-CKQC CÔNG TY TNHH K-MEDICAL Theo phụ lục 220000171/PCBB-HCM Đang công khai
16/07/2024

16 Gel bôi 24000175/XNQC/PCA-HN CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TOP QUEEN VIỆT NAM CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TOP QUEEN VIỆT NAM/VIET NAM 240001232/PCBA-HN Đang công khai
16/07/2024

17 Pipet huyết thanh học 20/2024/TBR-XNNDQC CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TBR Theo phụ lục 240000668/PCBA-HCM Đang công khai
11/07/2024

18 Hệ thống tách chiết nucleic acid 15/2024/TBR-XNNDQC CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TBR SANSURE BIOTECH INC./CHINA 240000169/PCBA-HCM Đang công khai
11/07/2024

19 Gel bôi 24000174/XNQC/PCA-HN CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TOP QUEEN VIỆT NAM CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TOP QUEEN VIỆT NAM /VIET NAM 240001232/PCBA-HN Đang công khai
16/07/2024

20 Đĩa giếng nuôi cấy mô 27/2024/TBR-XNNDQC CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TBR Theo phụ lục 240000703/PCBA-HCM Đang công khai
11/07/2024