STT Tên trang thiết bị y tế Số văn bản công khai
hình thức và nội dung
quảng cáo
Đơn vị công khai Hãng , nước sản xuất Số lưu hành Trạng thái Thao tác
1 Màn hình y tế và phụ kiện đi kèm 240001425/PCBA-HN CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ ECALL Theo phụ lục 240001425/PCBA-HN Đang công khai
18/07/2024

2 Máy phân tích huyết học tự động 10/QC-HES/TA-2024 CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ DỊCH VỤ TRÀNG AN TẠI BẮC NINH Theo phụ lục 230000007/PCBB-BN Đang công khai
18/07/2024

3 Máy phân tích huyết học tự động 09/QC-HES/TA-2024 CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ DỊCH VỤ TRÀNG AN TẠI BẮC NINH Theo phụ lục 240000005/PCBB-BN Đang công khai
18/07/2024

4 Máy phân tích huyết học tự động 08/QC-HES/TA-2024 CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ DỊCH VỤ TRÀNG AN TẠI BẮC NINH Theo phụ lục 230000008/PCBB-BN Đang công khai
18/07/2024

5 Máy phân tích huyết học tự động 06/QC-HES/TA-2024 CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ DỊCH VỤ TRÀNG AN TẠI BẮC NINH Theo phụ lục 230000007/PCBB-BN Đang công khai
17/07/2024