STT Tên trang thiết bị y tế Số văn bản công khai
hình thức và nội dung
quảng cáo
Đơn vị công khai Hãng , nước sản xuất Số lưu hành Trạng thái Thao tác
1 Màn hình y tế và phụ kiện đi kèm 240001425/PCBA-HN CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ ECALL Theo phụ lục 240001425/PCBA-HN Đang công khai
18/07/2024

2 Máy phân tích huyết học tự động 10/QC-HES/TA-2024 CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ DỊCH VỤ TRÀNG AN TẠI BẮC NINH Theo phụ lục 230000007/PCBB-BN Đang công khai
18/07/2024

3 Máy phân tích huyết học tự động 09/QC-HES/TA-2024 CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ DỊCH VỤ TRÀNG AN TẠI BẮC NINH Theo phụ lục 240000005/PCBB-BN Đang công khai
18/07/2024

4 Máy phân tích huyết học tự động 08/QC-HES/TA-2024 CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ DỊCH VỤ TRÀNG AN TẠI BẮC NINH Theo phụ lục 230000008/PCBB-BN Đang công khai
18/07/2024

5 Máy phân tích huyết học tự động 06/QC-HES/TA-2024 CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ DỊCH VỤ TRÀNG AN TẠI BẮC NINH Theo phụ lục 230000007/PCBB-BN Đang công khai
17/07/2024

6 Máy phân tích huyết học tự động 05/QC-HES/TA-2024 CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ DỊCH VỤ TRÀNG AN TẠI BẮC NINH Theo phụ lục 240000005/PCBB-BN Đang công khai
17/07/2024

7 Máy phân tích huyết học tự động 04/QC-HES/TA-2024 CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ DỊCH VỤ TRÀNG AN TẠI BẮC NINH Theo phụ lục 230000008/PCBB-BN Đang công khai
17/07/2024

8 Bộ theo dõi đường huyết liên tục ADC-177/2024/ILD CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI LIÊN KẾT QUỐC TẾ Theo phụ lục 2301996ĐKLH/BYT-HTTB Đang công khai
17/07/2024

9 Tròng kính thuốc Vis_IMP07_stock CÔNG TY TNHH CARL ZEISS VIỆT NAM Theo phụ lục 230000598/PCBA-HCM Đang công khai
17/07/2024

10 Tròng kính thuốc Vis_IMPUL07_RX CÔNG TY TNHH CARL ZEISS VIỆT NAM Theo phụ lục 240000685/PCBA-HCM Đang công khai
17/07/2024

11 Viên uống đường tiêu hóa 12-QC CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM CHÁNH ĐỨC Biofarma S.r.l/ITALY 230002457/PCBB-HCM Đang công khai
17/07/2024

12 Viên uống đường tiêu hóa 11-QC CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM CHÁNH ĐỨC Biofarma S.r.l/ITALY 230002457/PCBB-HCM Đang công khai
17/07/2024

13 Hydrogel kháng khuẩn điều trị vết thương 22/KM-CKQC CÔNG TY TNHH K-MEDICAL Wonbiogen Co., Ltd/KOREA, REPUBLIC OF 220000607/PCBB-HCM Đang công khai
16/07/2024

14 Băng xốp vết thương 21/KM-CKQC CÔNG TY TNHH K-MEDICAL Wonbiogen Co., Ltd/KOREA, REPUBLIC OF 220002426/PCBB-HCM Đang công khai
16/07/2024

15 Băng xốp vết thương 20/KM-CKQC CÔNG TY TNHH K-MEDICAL Theo phụ lục 220000171/PCBB-HCM Đang công khai
16/07/2024

16 Gel bôi 24000175/XNQC/PCA-HN CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TOP QUEEN VIỆT NAM CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TOP QUEEN VIỆT NAM/VIET NAM 240001232/PCBA-HN Đang công khai
16/07/2024

17 Pipet huyết thanh học 20/2024/TBR-XNNDQC CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TBR Theo phụ lục 240000668/PCBA-HCM Đang công khai
11/07/2024

18 Hệ thống tách chiết nucleic acid 15/2024/TBR-XNNDQC CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TBR SANSURE BIOTECH INC./CHINA 240000169/PCBA-HCM Đang công khai
11/07/2024

19 Gel bôi 24000174/XNQC/PCA-HN CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TOP QUEEN VIỆT NAM CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TOP QUEEN VIỆT NAM /VIET NAM 240001232/PCBA-HN Đang công khai
16/07/2024

20 Đĩa giếng nuôi cấy mô 27/2024/TBR-XNNDQC CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TBR Theo phụ lục 240000703/PCBA-HCM Đang công khai
11/07/2024

21 Bộ chỉnh nha 1607/2024/INVIS-QCTTBYT CÔNG TY TNHH INVISALIGN VIỆT NAM Theo phụ lục 230000210/PCBA-HCM Đang công khai
16/07/2024

22 Chất thử MagaBio plus Virus DNA/RNA Purification Kit III 29/2024/TBR-XNNDQC CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TBR HANGZHOU BIOER TECHNOLOGY CO., LTD/CHINA 240001029/PCBA-HCM Đang công khai
11/07/2024

23 Chai nuôi cấy mô bằng nhựa 28/2024/TBR-XNNDQC CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TBR Theo phụ lục 240000702/PCBA-HCM Đang công khai
11/07/2024

24 Đĩa nhựa dùng trong xét nghiệm ELISA 26/2024/TBR-XNNDQC CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TBR Theo phụ lục 240000664/PCBA-HCM Đang công khai
16/07/2024

25 Lọ trữ lạnh vô trùng nắp phẳng 25/2024/TBR-XNNDQC CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TBR Theo phụ lục 240000670/PCBA-HCM Đang công khai
11/07/2024

26 Khay chứa thuốc thử 24/2024/TBR-XNNDQC CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TBR Theo phụ lục 240000673/PCBA-HCM Đang công khai
11/07/2024

27 Que cấy trải 23/2024/TBR-XNNDQC CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TBR Guangzhou Jet Bio-Filtration Co., Ltd/CHINA 240000669/PCBA-HCM Đang công khai
11/07/2024

28 Ống thông (Catheter) can thiệp siêu nhỏ 014/24-CKQC-Terumo CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TERUMO VIỆT NAM Theo phụ lục 2100096ĐKLH/BYT-TB-CT Đang công khai
16/07/2024

29 Vi ống thông can thiệp mạch 015/24-CKQC-Terumo CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TERUMO VIỆT NAM Theo phụ lục 2100587ĐKLH/BYT-TB-CT Đang công khai
16/07/2024

30 Que cấy ria 22/2024/TBR-XNNDQC CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TBR Theo phụ lục 240000671/PCBA-HCM Đang công khai
11/07/2024

31 Ống thông (Catheter) can thiệp siêu nhỏ 013/24-CKQC-Terumo CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TERUMO VIỆT NAM Theo phụ lục 2100096ĐKLH/BYT-TB-CT Đang công khai
16/07/2024

32 Đĩa nuôi cấy tế bào 21/2024/TBR-XNNDQC CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TBR Theo phụ lục 240000672/PCBA-HCM Đang công khai
11/07/2024

33 Đầu tip pipet 19/2024/TBR-XNNDQC CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TBR Theo phụ lục 240000667/PCBA-HCM Đang công khai
11/07/2024

34 Ống ly tâm siêu nhỏ 18/2024/TBR-XNNDQC CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TBR Guangzhou Jet Bio-Filtration Co., Ltd/CHINA 240000665/PCBA-HCM Đang công khai
11/07/2024

35 Ống ly tâm 17/2024/TBR-XNNDQC CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TBR Guangzhou Jet Bio-Filtration Co., Ltd/CHINA 240000666/PCBA-HCM Đang công khai
11/07/2024

36 Hệ thống xét nghiệm sinh học phân tử di động 16/2024/TBR-XNNDQC CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TBR SANSURE BIOTECH INC./CHINA 240000131/PCBA-HCM Đang công khai
11/07/2024

37 GEL BÔI NGOÀI DA ACTIDEM DERMA GEL 07/2024/QC-IDVN CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM INOLAB DERMA VIỆT NAM CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM LA TERRE FRANCE/VIET NAM 240000831/PCBA-HCM Đang công khai
08/07/2024

38 Hệ thống tách chiết nucleic acid tự động hoàn toàn Natch CS2 14/2024/TBR-XNNDQC CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TBR SANSURE BIOTECH INC./CHINA 240000132/PCBA-HCM Đang công khai
11/07/2024

39 Dung dịch bảo quản mẫu 13/2024/TBR-XNNDQC CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TBR SANSURE BIOTECH INC./CHINA 240000747/PCBA-HCM Đang công khai
11/07/2024

40 Dung dịch đồng nhất mẫu 12/2024/TBR-XNNDQC CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TBR SANSURE BIOTECH INC./CHINA 240000600/PCBA-HCM Đang công khai
11/07/2024

41 Dung dịch bảo quản mẫu 11/2024/TBR-XNNDQC CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TBR SANSURE BIOTECH INC./CHINA 240000481/PCBA-HCM Đang công khai
11/07/2024

42 Kit tách chiết và tinh sạch axit nucleic 10/2024/TBR-XNNDQC CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TBR SANSURE BIOTECH INC./CHINA 240000599/PCBA-HCM Đang công khai
11/07/2024

43 Kit tách chiết và tinh sạch axit nucleic (RNA) 09/2024/TBR-XNNDQC CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TBR SANSURE BIOTECH INC./CHINA 240000748/pcba-hcm Đang công khai
11/07/2024

44 Kit tách chiết và tinh sạch axit nucleic (DNA/RNA) 08/2024/TBR-XNNDQC CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TBR SANSURE BIOTECH INC./CHINA 240000559/PCBA-HCM Đang công khai
11/07/2024

45 Kit tách chiết và tinh sạch axit nucleic (DNA) 07/2024/TBR-XNNDQC CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TBR SANSURE BIOTECH INC./CHINA 240000388/PCBA-HCM Đang công khai
11/07/2024

46 Gel bôi 24000157/XNQC/PCA-HN CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TOP QUEEN VIỆT NAM CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TOP QUEEN VIỆT NAM/VIET NAM 240001232/PCBA-HN Đang công khai
16/07/2024

47 DUNG DỊCH PHỤ KHOA 07241/QC-EPVN CÔNG TY TNHH EURO PHARM VN ERBAGIL S.R.L/ITALY 220000887/PCBA-HN Đang công khai
15/07/2024

48 Máy đo đường huyết cá nhân 081/24/QC/RV CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Theo phụ lục 2300791ĐKLH/BYT-HTTB Đang công khai
15/07/2024

49 Kem bôi Capsaicin Số: 03/QCTBYT-LIVIAT CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM LIVIAT CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHƯƠNG NAM/VIET NAM 230001895/PCBA-HCM Đang công khai
12/07/2024

50 Kim bút tiêm tiệt trùng, dùng một lần 080/24/QC/RV CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Theo phụ lục 240000749/PCBB-HCM Đang công khai
15/07/2024

51 Máy đo đường huyết 079/24/QC/RV CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Theo phụ lục 2400614ĐKLH/BYT-HTTB Đang công khai
15/07/2024

52 Kim bút tiêm tiệt trùng, dùng một lần 078/24/QC/RV CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Theo phụ lục 240000749/PCBB-HCM Đang công khai
15/07/2024

53 Viên uống đường tiêu hóa 10-QC CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM CHÁNH ĐỨC Biofarma S.r.l/ITALY 230002457/PCBB-HCM Đang công khai
13/07/2024

54 Bộ hóa chất tách chiết DNA/RNA 10/2024/XNNDQC-ABTLH CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP Y SINH ABT- CHI NHÁNH LONG HẬU CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP Y SINH ABT- CHI NHÁNH LONG HẬU/VIET NAM 240000069/PCBA-LA Đang công khai
12/07/2024

55 Gel giảm đau 030724/VIMPHAR-CKQC VIỆN NGHIÊN CỨU CÁC BÀI THUỐC DÂN TỘC VIỆT NAM CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC MỸ PHẨM BUTTER-C/VIET NAM 240001319/PCBA-HN Đang công khai
11/07/2024

56 XỊT MŨI 020724/VIMPHAR-CKQC VIỆN NGHIÊN CỨU CÁC BÀI THUỐC DÂN TỘC VIỆT NAM CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC MỸ PHẨM ICCI/VIET NAM 220001226/PCBA-HN Đang công khai
11/07/2024

57 DUNG DỊCH XỊT HỌNG 11724/VIMPHAR-TNQC VIỆN NGHIÊN CỨU CÁC BÀI THUỐC DÂN TỘC VIỆT NAM CÔNG TY TNHH DƯỢC MỸ PHẨM DELAVY/VIET NAM 210001124/PCBA-HN Đang công khai
11/07/2024

58 DUNG DỊCH XỊT MŨI NASODREN 09/2024/QC-BGL CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH GLANDCORE Hartington Pharma Ltd/UNITED KINGDOM 200002120/PCBA-HCM Đang công khai
12/07/2024

59 Kim bút embecta/QC-20240711 CÔNG TY TNHH EMBECTA VIET NAM Theo phụ lục 240000051/PCBB-HCM Đang công khai
11/07/2024

60 Bộ theo dõi đường huyết liên tục ADC-117/2024/ILD CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI LIÊN KẾT QUỐC TẾ Theo phụ lục 2301996ĐKLH/BYT-HTTB Đang công khai
11/07/2024

61 Gel Đặt Phụ Khoa 01/24/QC/KTH CÔNG TY TNHH SINH DƯỢC PHẨM KTH Công ty Cổ Phần Dược phẩm Medzavy/VIET NAM 240001538/PCBB-HN Đang công khai
10/07/2024

62 Bộ chỉnh nha 1107/2024/INVIS-QCTTBYT CÔNG TY TNHH INVISALIGN VIỆT NAM Theo phụ lục 230000210/PCBA-HCM Đang công khai
11/07/2024

63 Bột nhuận tràng 0711/QCTB CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VÀ THIẾT BỊ Y TẾ WELLCARE CS GROUP VIỆT NAM SIIT S.r.l/ITALY 240001387/PCBB-HN Đang công khai
11/07/2024

64 Khoan dùng trong nha khoa và phụ kiện 15.7/NKTM-QCTBYT CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ NHA KHOA THÔNG MINH VIỆT NAM Theo phụ lục 220001841/PCBB-HN Đang công khai
10/07/2024

65 Trụ nhân tạo dùng trong cấy ghép nha khoa 14.7/NKTM-QCTBYT CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ NHA KHOA THÔNG MINH VIỆT NAM Theo phụ lục 240001346/pcbb-HN Đang công khai
10/07/2024

66 Hệ thống bơm, lèn Cone nhiệt dùng trong điều trị nội nha 13.7/NKTM-QCTBYT CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ NHA KHOA THÔNG MINH VIỆT NAM Guilin Woodpecker Medical Instrument Co., Ltd./CHINA 220001570/PCBB-HN Đang công khai
10/07/2024

67 Máy dung rửa nội nha dùng trong nha khoa 12.7/NKTM-QCTBYT CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ NHA KHOA THÔNG MINH VIỆT NAM Guilin Woodpecker Medical Instrument Co., Ltd./CHINA 220001568/PCBB-HN Đang công khai
10/07/2024

68 Bộ chỉnh nha 1007/2024/INVIS-QCTTBYT CÔNG TY TNHH INVISALIGN VIỆT NAM Theo phụ lục 230000210/PCBA-HCM Đang công khai
10/07/2024

69 Nước mắt nhân tạo 03/24/CKQC-MR CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MERAP CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MERAP/VIET NAM 230000019/PCBB-HY Đang công khai
10/07/2024

70 Hàm giả tháo lắp 01/2024/QC-AISHI CÔNG TY TNHH AISHI VIỆT NAM Theo phụ lục 240001513/PCBB-HN Đang công khai
02/07/2024

71 Thuốc thử xét nghiệm bán định lượng protein phối tử chết theo chương trình 1 (PD-L1) 077/24/QC/RV CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Ventana Medical Systems, Inc./UNITED STATES 7091NK/BYT-TB-CT Đang công khai
10/07/2024

72 Bộ dụng cụ phẫu thuật nha khoa IBSVN-2024-QC3 CÔNG TY TNHH IBS IMPLANT VIỆT NAM Theo phụ lục 220000147/PCBA-HCM Đang công khai
09/07/2024

73 Bộ dụng cụ phẫu thuật IBSVN-2024-QC2 CÔNG TY TNHH IBS IMPLANT VIỆT NAM Theo phụ lục 220001009/PCBA-HCM Đang công khai
09/07/2024

74 Hệ thống cấy ghép Implant MagiCore IBSVN-2024-QC1 CÔNG TY TNHH IBS IMPLANT VIỆT NAM Theo phụ lục 220001503/PCBB-HCM Đang công khai
09/07/2024

75 Nước mắt nhân tạo 02/24/CKQC-MR CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MERAP Công ty cổ phần tập đoàn Merap/VIET NAM 230000019/PCBB-HY Đang công khai
09/07/2024