STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Dây hút đờm nhớt sử dụng một lần Theo phụ lục Theo phụ lục Shandong Wuzhou Medical Equipment Co., Ltd Dùng để hút dịch tiết đường hô hấp QT11/ Phần II Thông tư 39/2016/ TT-BYT TTBYT Loại B
2 Bộ dây truyền dịch Burette Theo phụ lục Theo phụ lục Shandong Wuzhou Medical Equipment Co., Ltd Sử dụng để truyền và điều chỉnh lưu lượng dịch truyền QT2/ Phần II Thông tư 39/2016/ TT-BYT TTBYT Loại B
3 Túi nước tiểu Theo phụ lục Theo phụ lục Shandong Wuzhou Medical Equipment Co., Ltd Túi đựng nước tiểu QT4/ Phần II Thông tư 39/2016/ TT-BYT TTBYT Loại A
4 Bộ dây truyền máu Theo phụ lục Theo phụ lục Shandong Wuzhou Medical Equipment Co., Ltd Dùng để truyền máu và các thành phần của máu QT2/ Phần II Thông tư 39/2016/ TT-BYT TTBYT Loại B
5 Bộ dây truyền dịch Theo phụ lục Theo phụ lục Shandong Wuzhou Medical Equipment Co., Ltd Sử dụng dẫn truyền dịch QT2/ Phần II Thông tư 39/2016/ TT-BYT TTBYT Loại B
6 Bộ dây truyền dịch tránh ánh sáng Theo phụ lục Theo phụ lục Shandong Wuzhou Medical Equipment Co., Ltd Sử dụng dẫn truyền dịch/ thuốc nhạy cảm với ánh sáng QT2/ Phần II Thông tư 39/2016/ TT-BYT TTBYT Loại B
7 Bơm tiêm insulin Theo phụ lục Theo phụ lục Shandong Wuzhou Medical Equipment Co., Ltd Bơm kim tiêm insulin dùng một lần có kim tiêm insulin tiêm dưới da QT11/ Phần II Thông tư 39/2016/ TT-BYT TTBYT Loại B