STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Nẹp khóa chi dưới Phụ lục 1 đính kèm Austofix - Úc Austofix - Úc Được chỉ định kết hợp xương chi trên và chi dưới do chấn thương gãy kín, phẫu thuật kéo dài chi, chỉnh trục vẹo trong vẹo ngoài, nâng đỡ vùng đầu xương, kết hợp xương trung tính thân xương, bắt cầu khi xương gãy nát đoạn dài… Quy tắc 8 TTBYT Loại C
2 Vít khóa Phụ lục 1 đính kèm Austofix - Úc Austofix - Úc Được chỉ định kết hợp xương đùi do chấn thương gãy kín vùng mấu chuyển, dưới mấu chuyển, 1/3 trên xương đùi, 1/3 dưới xương đùi, thân xương đùi. Quy tắc 8 TTBYT Loại C
3 Vít vỏ xương Phụ lục 1 đính kèm Austofix - Úc Austofix - Úc Được chỉ định kết hợp xương chi trên và chi dưới do chấn thương gãy kín, phẫu thuật kéo dài chi, chỉnh trục vẹo trong vẹo ngoài, nâng đỡ vùng đầu xương, kết hợp xương trung tính thân xương, bắt cầu khi xương gãy nát đoạn dài… Quy tắc 8 TTBYT Loại C
4 Nẹp khóa chi trên Phụ lục 1 đính kèm Austofix - Úc Austofix - Úc Được chỉ định kết hợp xương chi trên và chi dưới do chấn thương gãy kín, phẫu thuật kéo dài chi, chỉnh trục vẹo trong vẹo ngoài, nâng đỡ vùng đầu xương, kết hợp xương trung tính thân xương, bắt cầu khi xương gãy nát đoạn dài… Quy tắc 8 TTBYT Loại C