STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Dây truyền máu không kim WG-TA-001 Shandong Weigao Group Medical Polymer Co., Ltd. Shandong Weigao Group Medical Polymer Co., Ltd. Dùng để truyền máu Quy tắc 2, phần II TTBYT Loại B
2 Dây truyền máu có kim WG-TA-002 Shandong Weigao Group Medical Polymer Co., Ltd. Shandong Weigao Group Medical Polymer Co., Ltd. Dùng để truyền máu Quy tắc 7, phần II TTBYT Loại B
3 Túi máu Theo phụ lục Theo phụ lục Shandong Weigao Group Medical Polymer Co., Ltd. Dùng để đựng và bảo quản máu Quy tắc 2, phần II TTBYT Loại C
4 Máy in phim y tế Printer Drymate-1601 Lucky Healthcare Co., Ltd. Lucky Healthcare Co., Ltd. Dùng để in phim y tế Quy tắc 12, phần II TTBYT Loại A
5 Phim y tế Theo phụ lục Theo phụ lục Lucky Healthcare Co., Ltd. Dùng để in kết quả chẩn đoán hình ảnh Quy tắc 4, phần II TTBYT Loại A
6 Dây truyền dịch không kim Theo phụ lục Theo phụ lục Shandong Weigao Group Medical Polymer Co., Ltd. Dùng để truyền dịch Quy tắc 2, phần II TTBYT Loại A