STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 ALLCHECK COVID 19 AG CHR11 CALTH Inc CALTH Inc Kiểm tra nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 Quy tắc 1, Phần III,Thông tư 39/2016 /TT-BYT TTBYT Loại D