STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Bình làm ẩm oxy Aquapak 340ml có chứa nước tiệt trùng Theo phụ lục Theo phụ lục Medline International B.V Sử dụng để làm ẩm khí oxy cho bệnh nhân Quy tắc 2, Phần II, Phụ lục I Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B