STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Vật liệu cấy ghép chân răng Theo phụ lục Theo phụ lục Paltop Advanced Dental Solutions Inc Cấy ghép vào xương hàm, thay thế cho răng bị mất, giảm thiểu sự tiêu hại xương tại vùng răng đã mất. Đáp ứng nhu cầu thẩm mỹ cho hàm răng, cải thiện chức năng nhai tốt, khớp cắn được cân đối và vững chắc. Quy tắc 8, Mục B, Phần II, phụ lục I Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại C