STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Túi máu HTT1802 Hitec medical Co., Ltd., China Hitec medical Co., Ltd., China Sản phẩm dùng để thu, bảo quản, và truyền các thành phần máu Quy tắc 2.3, Mục A, phần II, phụ lục I của thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại C