STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Túi hơi cố định chân không R-D028/ R-D029/ R-D030 Guangzhou Renfu Medical Equipment Co.,Ltd. Guangzhou Renfu Medical Equipment Co., Ltd. Dùng để cố định bệnh nhân trong quá trình điều trị xạ trị Quy tắc 04- Phụ lục I - Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A
2 Đế cố định đa vùng điều trị MC-CF001/ MC-CF002 Guangzhou Renfu Medical Equipment Co.,Ltd. Guangzhou Renfu Medical Equipment Co., Ltd. Hỗ trợ cố định bệnh nhân trong điều trị vùng đầu cổ vai và vùng ngực Quy tắc 04- Phụ lục I - Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A