STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Túi tăng tốc dịch truyền Theo phụ lục Theo phụ lục Dessillons Dutrillaux, Pháp - Tạo ra áp suất nén túi máu, chai hoặc túi dịch truyền để tăng tốc độ truyền vào cơ thể bệnh nhân. Quy tắc 4 TTBYT Loại A