STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Túi thu thập máu cuống rốn MSC1200PU Maco Productions Maco Pharma Thu thập máu cuống rốn cho điều chế tế bào gốc Quy tắc 2, Phần II của thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B