STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 IVD là ống nhựa rỗng có nắp đậy để đựng mẫu chuẩn CalSet Vials Roche Diagnostics GmbH Roche Diagnostics GmbH CalSet Vials là ống nhựa rỗng có nắp đậy được sử dụng để chia mẫu chuẩn đã được hoàn nguyên hoặc đã thêm chất lỏng thành những phần nhỏ hơn để lưu trữ. Được sử dụng cho máy phân tích miễn dịch Quy tắc 5.1, Phân loại TTBYT IVD TTBYT Loại A