STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Tủ ấm Theo phụ lục Theo phụ lục SJ CLAVE Co., Ltd. Sử dụng nuôi cấy vi sinh vật, nuôi cấy tế bào Quy tắc 5, phần III của Thông tư 39/2016/ TT-BYT TTBYT Loại A
2 Tủ sấy tiệt trùng Theo phụ lục Theo phụ lục SJ CLAVE Co., Ltd. Sử dụng để tiệt trùng dụng cụ y tế Quy tắc 15, phần II của Thông tư 39/2016/ TT-BYT TTBYT Loại C
3 Nồi hấp tiệt trùng Theo phụ lục Theo phụ lục SJ CLAVE Co., Ltd. Sử dụng để tiệt trùng dụng cụ y tế Quy tắc 15, phần II của Thông tư 39/2016/ TT-BYT TTBYT Loại C