STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Flat sterilisation reel 50mm x 200m SR5200 MEDSTER TIBBI CIHAZ VE SAGLIK HIZMETLERI LIMITED SIRKETI MEDSTER TIBBI CIHAZ VE SAGLIK HIZMETLERI LIMITED SIRKETI Dùng để bỏ dụng cụ y tế hấp tiệt trùng Trung Bình TTBYT Loại B
2 Flat sterilisation reel 150mm x 200m SR15200 MEDSTER TIBBI CIHAZ VE SAGLIK HIZMETLERI LIMITED SIRKETI MEDSTER TIBBI CIHAZ VE SAGLIK HIZMETLERI LIMITED SIRKETI Dùng để bỏ dụng cụ y tế hấp tiệt trùng Trung Bình TTBYT Loại B
3 Paper SMS 90cm x 90cm SMS9090 MEDSTER TIBBI CIHAZ VE SAGLIK HIZMETLERI LIMITED SIRKETI MEDSTER TIBBI CIHAZ VE SAGLIK HIZMETLERI LIMITED SIRKETI Bao gói dụng cụ dùng trong y tế Trung Bình TTBYT Loại B
4 Tyvek 25cm x 70m TY2570 MEDSTER TIBBI CIHAZ VE SAGLIK HIZMETLERI LIMITED SIRKETI MEDSTER TIBBI CIHAZ VE SAGLIK HIZMETLERI LIMITED SIRKETI Dùng để bỏ dụng cụ y tế hấp tiệt trùng Trung Bình TTBYT Loại B
5 Tyvek 35cm x 70m TY3570 MEDSTER TIBBI CIHAZ VE SAGLIK HIZMETLERI LIMITED SIRKETI MEDSTER TIBBI CIHAZ VE SAGLIK HIZMETLERI LIMITED SIRKETI Dùng để bỏ dụng cụ y tế hấp tiệt trùng Trung Bình TTBYT Loại B
6 Tyvek 15cm x 70m TY1570 MEDSTER TIBBI CIHAZ VE SAGLIK HIZMETLERI LIMITED SIRKETI MEDSTER TIBBI CIHAZ VE SAGLIK HIZMETLERI LIMITED SIRKETI Dùng để bỏ dụng cụ y tế hấp tiệt trùng Trung Bình TTBYT Loại B
7 Tyvek 75cm x 70m TY7570 MEDSTER TIBBI CIHAZ VE SAGLIK HIZMETLERI LIMITED SIRKETI MEDSTER TIBBI CIHAZ VE SAGLIK HIZMETLERI LIMITED SIRKETI Dùng để bỏ dụng cụ y tế hấp tiệt trùng Trung Bình TTBYT Loại B
8 Flat sterilisation reel 150mm x 200m SR15200 MEDSTER TIBBI CIHAZ VE SAGLIK HIZMETLERI LIMITED SIRKETI MEDSTER TIBBI CIHAZ VE SAGLIK HIZMETLERI LIMITED SIRKETI Dùng để bỏ dụng cụ y tế hấp tiệt trùng Trung Bình TTBYT Loại B
9 Flat sterilisation reel 100mm x 200m SR10200 MEDSTER TIBBI CIHAZ VE SAGLIK HIZMETLERI LIMITED SIRKETI MEDSTER TIBBI CIHAZ VE SAGLIK HIZMETLERI LIMITED SIRKETI Dùng để bỏ dụng cụ y tế hấp tiệt trùng Trung Bình TTBYT Loại B
10 Gussetted Sterilisation reel 150mmx100m KR15100 MEDSTER TIBBI CIHAZ VE SAGLIK HIZMETLERI LIMITED SIRKETI MEDSTER TIBBI CIHAZ VE SAGLIK HIZMETLERI LIMITED SIRKETI Dùng để bỏ dụng cụ y tế hấp tiệt trùng Trung Bình TTBYT Loại B
11 Gussetted Sterilisation reel 350mmx100m KR35100 MEDSTER TIBBI CIHAZ VE SAGLIK HIZMETLERI LIMITED SIRKETI MEDSTER TIBBI CIHAZ VE SAGLIK HIZMETLERI LIMITED SIRKETI Dùng để bỏ dụng cụ y tế hấp tiệt trùng Trung Bình TTBYT Loại B
12 Băng keo chỉ thị nhiệt (Autoclave tape) 10.100 MEDSTER TIBBI CIHAZ VE SAGLIK HIZMETLERI LIMITED SIRKETI MEDSTER TIBBI CIHAZ VE SAGLIK HIZMETLERI LIMITED SIRKETI Sử dụng cho máy hấp tiệt trùng Trung Bình TTBYT Loại B