STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Ambu bóp bóng PMR-S, PMR-M, PMR-L, SMR-S, SMR-M, SMR-L NINGBO LUKE MEDICAL DEVICES CO.,LTD NINGBO LUKE MEDICAL DEVICES CO.,LTD Sản phẩm được sử dụng để cấp cứu hồi sức, cung cấp khí oxy cho bệnh nhân, hô hấp, bênh viện, phòng khám, cơ sở y tế, xe cứu thương. Quy tắc 2, Phần II, Phụ lục I, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B
2 Máy tạo oxy SD-01B, SD-03B, SD-03W, SD-05B, SD-05W JIANGSU DELIBERATE TECHNOLOGY CO.,LTD JIANGSU DELIBERATE TECHNOLOGY CO.,LTD Sản phẩm được sử dụng để tạo oxy cung cấp cho người thiếu oxy dùng tại nhà và trong bệnh viện, phòng khám. Quy tắc 11, Phần II, Phụ lục I, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B