STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Bàn cầm tay Extremity drop HS code: 9402.09.0020 Thuli tables – Mỹ Thuli tables – Mỹ Dụng cụ Vật lý trị liệu QT 4 – phần II – Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A