STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Xe đẩy y dụng cụ đa năng Theo phụ lục Theo phụ lục Hanlim Medical Equipment Co., Ltd. Đựng và di chuyển dụng cụ y tế trong bệnh viện Quy tắc 4, phần II, phụ lục I, thông tư 39/2016/TT- BYT TTBYT Loại A
2 Tủ y tế Theo phụ lục Theo phụ lục Hanlim Medical Equipment Co., Ltd. Bảo quản dụng cụ y tế trong bệnh viện Quy tắc 4, phần II, phụ lục I, thông tư 39/2016/TT- BYT TTBYT Loại A