STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Vỏ thăm khám và phẫu thuật nội soi phụ khoa Theo phụ lục Theo phụ lục KARL STORZ SE & Co. KG Vỏ soi được dùng kèm với ống soi để tạo kênh làm việc và tưới rửa cho các thủ thuật thăm khám và phẫu thuật nội soi phụ khoa. Quy tắc 7, Mục B, Phần II, Phụ lục I, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B