STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Vật liệu kiểm soát dương tính xét nghiệm định tính kháng nguyên vi rút gây suy giảm hệ miễn dịch ở người loại 1 (HIV-1) Theo phụ lục Theo phụ lục Bio-Rad Laboratories Inc. Sản phẩm được sử dụng làm chất đối chứng kiểm soát chất lượng phản ứng cho các quy trình xét nghiệm in vitro xác định các kháng nguyên kháng vi rút làm suy giảm hệ miễn dịch ở người loại 1 (HIV-1). Quy tắc phân loại đối với Trang thiết bị Y tế chẩn đoán In Vitro: Quy tắc 7, Phần 3, Phụ lục 1, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B