STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Vật liệu cấy ghép lâu dài trong cơ thể Theo phụ lục Theo phụ lục Jiangsu Jinlu Group Medical Device Co., Ltd Cố định bên ngoài cho các chi, giúp phục hồi chức năng của cơ quan sau phẫu thuật cấy ghép vào cơ thể người Quy tắc 8, phần II phụ lục I, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại C