STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Túi hơi cố định chân không Theo phụ lục Guangzhou Renfu Medical Equipment Co., Ltd. Guangzhou Renfu Medical Equipment Co., Ltd. Được sử dụng để cố định vùng thân bệnh nhân trong quá trình xạ trị Quy tắc 09 - Phụ lục I -Thông tư 39/2016/TT -BYT TTBYT Loại A