STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Tủ đẩy dụng cụ y tế dùng trong phòng cấp cứu HL-EC0411-1 HANLIM MEDICAL EQUIPMENT CO., LTD HANLIM MEDICAL EQUIPMENT CO., LTD Sử dụng cho các khoa phòng bệnh viện, cơ sở khám chữa bệnh Quy tắc 4 TTBYT Loại A