STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Túi ép tiệt trùng Theo phụ lục Theo phụ lục Anqing Kangmingna Packaging Co., Ltd., Trung Quốc - Đóng gói để tiệt trùng vật tư tiêu hao y tế, dụng cụ phẫu thuật chuyên dùng trong phòng mổ Bệnh viện - Bảo quản dụng cụ vô khuẩn trong thời gian 12 tháng sau khi tiệt trùng - Quy tắc 15 - Điều 4, mục 2d, NĐ 169/2018/ NĐ-CP TTBYT Loại C