STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Túi chứa dịch thải, Miếng dính dạng gel, Miếng lót với ống hút dịch Theo phụ lục Theo phụ lục Lohmann & Rauscher GmbH, Đức Sử dụng kết hợp với hệ thống điều trị vết thương áp lực âm Quy tắc 4 TTBYT Loại A