STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 BÀN ĂN TRÊN GIƯỜNG BỆNH NHÂN MBA-02 Medical-Master Co.,Ltd Medical-Master Co.,Ltd Sử dụng để phục vụ bệnh nhân trong quá trình điều trị nội trú tại sơ sở y tế Quy tắc 4, phần II phụ lục I, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A