STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Tuýp nhựa Cryopette Goblets / CRY-GBLT-13 OrigioInc OrigioInc dùng trong y tế Quy tắc 4 TTBYT Loại A
2 Màng lọc khí Origio Gas Line Filter / ULTRA-001 OrigioInc OrigioInc Dùng trong nuôi tế bào Quy tắc 4 TTBYT Loại A