STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 TÚI NƯỚC TIỂU PUSH - PULL VALVE ZIBO EASTMED HEALTHCARE PRODUCTS CO., LTD ZIBO EASTMED HEALTHCARE PRODUCTS CO., LTD Dùng để chứa nước tiểu của bệnh nhân Quy tắc 4, phụ lục I, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A