STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Vật liệu cấy ghép cột sống lưng Theo phụ lục Theo phụ lục Signus Medizintechnik GmbH Sử dụng trong cấy ghép phẫu thuật cột sống Quy tắc 8 Phần II, Phụ lục I, Thông tư 39/2016/ TT-BYT TTBYT Loại C