STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Vật liệu cấy ghép Implant dùng trong nha khoa Theo phụ lục Theo phụ lục Novodent SA Vật liệu cấy ghép Implant dùng trong nha khoa của SWISS được thiết kế cho phẫu thuật cấy ghép nha khoa Quy tắc 8, phần II phụ lục I, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại C