STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Vỏ que nong 2 kênh dùng cho tán sỏi qua da (Percutanceous Nephrostomy Set (suction sheath)) SPPN1013S; SPPN1017S; SPPN1021S; SPPN1213S; SPPN1217S; SPPN1221S; SPPN1413S; SPPN1417S; SPPN1421S; SPPN1613S; SPPN1617S; SPPN1621S; SPPN1813S; SPPN1817S; SPPN1821S; SPPN2013S; SPPN2017S;SPPN2021S; SPPN2213S; SPPN2217S; SPPN2221S Seplou, Inc., Mỹ Seplou, Inc., Mỹ Dùng để hút sỏi trong tán sỏi qua da Quy tắc 6, phần II Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B