STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Giường bệnh nhân các loại và phụ kiện kèm theo TBNP-E4B; TBNP-E4T TBNP-E3L; TBAP-E3X TBNW-E2;TBNW-E3L TBNW-G2;TN-E3L; TBES-2 TBMS-2;TBWS-2;TBER-3 TBER-3B; TBER-3A; TB-2004;TB-2004R; TB-2003RL; TB-2003R; TB-2003NL; TB-2003S; TB-2003SA;TB-2003; TB-2002R; TB-2002; TB-2001E; TB-2001R; TB-2001;TB-302;TB-302P; TB-302SO; TB-302SI; TB-202B; TB-520DL; TB-512DBU; TB-512BR; TB-511B; TER-317;TER-316 TER-315. Tae Dong Prime Co., Ltd, Hàn Quốc Tae Dong Prime Co., Ltd, Hàn Quốc Giường bệnh nhân Quy tắc 4, phần II, phụ lục I, thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A
2 Tủ đầu giường và phụ kiện kèm theo TS-128 ; TS-130 ; TS-135 Tae Dong Prime Co., Ltd, Hàn Quốc Tae Dong Prime Co., Ltd, Hàn Quốc Tủ đầu giường Quy tắc 4, phần II, phụ lục I, thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A