STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Đầu nối cáp đơn cực RD/5 ALSA APPARECCHI MEDICALI S.R.L. ALSA APPARECCHI MEDICALI S.R.L. Dùng cho dao mổ điện cao tần Quy tắc 9 Phần II,Thông tư 39/2016/TTBYT TTBYT Loại C
2 Dao lưỡng cực PMC/RS, PMC/R ALSA APPARECCHI MEDICALI S.R.L. ALSA APPARECCHI MEDICALI S.R.L. Dùng cho dao mổ điện cao tần Quy tắc 9 Phần II,Thông tư 39/2016/TTBYT TTBYT Loại C
3 Tay dao đơn cực có nút bấm kèm cáp MPE/CMS ALSA APPARECCHI MEDICALI S.R.L. ALSA APPARECCHI MEDICALI S.R.L. Dùng cho dao mổ điện cao tần Quy tắc 9 Phần II,Thông tư 39/2016/TTBYT TTBYT Loại C
4 Tay dao kèm cáp đơn cực MPE/E ALSA APPARECCHI MEDICALI S.R.L. ALSA APPARECCHI MEDICALI S.R.L. Dùng cho dao mổ điện cao tần Quy tắc 9 Phần II,Thông tư 39/2016/TTBYT TTBYT Loại C
5 Cáp lưỡng cực CPB/E-BR, CPB/EST, CPB/E ALSA APPARECCHI MEDICALI S.R.L. ALSA APPARECCHI MEDICALI S.R.L. Dùng cho dao mổ điện cao tần Quy tắc 9 Phần II,Thông tư 39/2016/TTBYT TTBYT Loại C
6 Cáp đơn cực CPI/L ALSA APPARECCHI MEDICALI S.R.L. ALSA APPARECCHI MEDICALI S.R.L. Dùng cho dao mổ điện cao tần Quy tắc 9 Phần II,Thông tư 39/2016/TTBYT TTBYT Loại C
7 Bàn đạp chân lưỡng cực DS/B, DS/E, DS/Eswl, DS/Esw ALSA APPARECCHI MEDICALI S.R.L. ALSA APPARECCHI MEDICALI S.R.L. Dùng cho dao mổ điện cao tần Quy tắc 9 Phần II,Thông tư 39/2016/TTBYT TTBYT Loại C
8 Tay đỡ ống hút EV/A ALSA APPARECCHI MEDICALI S.R.L. ALSA APPARECCHI MEDICALI S.R.L. Dùng cho dao mổ điện cao tần Quy tắc 9 Phần II,Thông tư 39/2016/TTBYT TTBYT Loại C
9 Ống cứng đỡ ống hút dịch GRA ALSA APPARECCHI MEDICALI S.R.L. ALSA APPARECCHI MEDICALI S.R.L. Dùng cho dao mổ điện cao tần Quy tắc 9 Phần II,Thông tư 39/2016/TTBYT TTBYT Loại C
10 Bản cực trung tính NP/A, NP/GA ALSA APPARECCHI MEDICALI S.R.L. ALSA APPARECCHI MEDICALI S.R.L. Dùng cho dao mổ điện cao tần Quy tắc 9 Phần II,Thông tư 39/2016/TTBYT TTBYT Loại C
11 Điện cực E40,E43, E44, E45, E47,E48, E49, E50, E56, E57, E58,E59, ALSA APPARECCHI MEDICALI S.R.L. ALSA APPARECCHI MEDICALI S.R.L. Dùng cho dao mổ điện cao tần Quy tắc 9 Phần II,Thông tư 39/2016/TTBYT TTBYT Loại C
12 Đầu nối cáp lưỡng cực RD/BF1, RD/BF2, RD/BF ALSA APPARECCHI MEDICALI S.R.L. ALSA APPARECCHI MEDICALI S.R.L. Dùng cho dao mổ điện cao tần Quy tắc 9 Phần II,Thông tư 39/2016/TTBYT TTBYT Loại C
13 Dây dai cố định bằng silicon FGE ALSA APPARECCHI MEDICALI S.R.L. ALSA APPARECCHI MEDICALI S.R.L. Dùng cho dao mổ điện cao tần Quy tắc 9 Phần II,Thông tư 39/2016/TTBYT TTBYT Loại C
14 Bàn đạp chân STOP/PN, D-STOP/P ALSA APPARECCHI MEDICALI S.R.L. ALSA APPARECCHI MEDICALI S.R.L. Dùng cho dao mổ điện cao tần Quy tắc 9 Phần II,Thông tư 39/2016/TTBYT TTBYT Loại C
15 Cáp nối điện cực trung tính CMS/E, CMS/E5 ALSA APPARECCHI MEDICALI S.R.L. ALSA APPARECCHI MEDICALI S.R.L. Dùng cho dao mổ điện cao tần Quy tắc 9 Phần II,Thông tư 39/2016/TTBYT TTBYT Loại C
16 Bộ phụ kiện tiêu chuẩn -B610/A (gồm: + Cán dao dạng bút kèm cáp 2.5m MPE/E: 2c. + Tấm điện cực trung tính làm bằng thép không gỉ với cáp 2.5 m NP/A (kèm dây đai cố định): 1c. + Bộ điện cực 8 loại: 1 bộ. + Công tắc đạp chân đôi, chống nước DS/E: 1c). , -B610/Asw ( gồm :1. Cán dao dạng bút kèm cáp 2.5m MPE/E: 2c. 2. Tấm điện cực trung tính làm bằng thép không gỉ với cáp 2.5 m NP/A (kèm dây đai cố định): 1c. 3. Bộ điện cực 8 chiếc SEL/E: 1 bộ. 4. Công tắc đạp chân đôi, chống nước DS/Esw: 1c)., -B610/Bsw ( gồm1. Cán dao dạng bút kèm cáp 2.5m MPE/E: 2c. 2. Tấm điện cực trung tính làm silicon với cáp 2.5 m NP/GA (kèm dây đai cố định): 1c. 3. Bộ điện cực 8 chiếc SEL/E: 1 bộ. 4. Công tắc đạp chân đôi, chống nước DS/Esw: 1c) ALSA APPARECCHI MEDICALI S.R.L. ALSA APPARECCHI MEDICALI S.R.L. Dùng cho dao mổ điện cao tần Quy tắc 9 Phần II,Thông tư 39/2016/TTBYT TTBYT Loại C
17 Bộ đỡ uống hút khói, mùi - EV/A , - GRA ALSA APPARECCHI MEDICALI S.R.L. ALSA APPARECCHI MEDICALI S.R.L. Dùng cho dao mổ điện cao tần Quy tắc 9 Phần II,Thông tư 39/2016/TTBYT TTBYT Loại C
18 Bộ điện cực - SEL/VI ( gồm các lưỡi - 02 Điện cực dao E1 - 01 Điện cực kim dày E5 - 01 Điện cực kim mỏng E7 - 01 Điện cực tròn Ø 2.5mm E12 - 01 Điện cực tròn Ø 4.0mm E14) , - SEL/E (Gồm: - 02 Điện cực dao E1 - 02 Điện cực kim dày E5 - 01 Điện cực kim mỏng E7 - 01 Điện cực tròn Ø 2.5mm E12 - 02 Điện cực tròn Ø 4.0mm E14) ALSA APPARECCHI MEDICALI S.R.L. ALSA APPARECCHI MEDICALI S.R.L. Dùng cho dao mổ điện cao tần Quy tắc 9 Phần II,Thông tư 39/2016/TTBYT TTBYT Loại C
19 Bản cực trung tính EIP/9 ALSA APPARECCHI MEDICALI S.R.L. ALSA APPARECCHI MEDICALI S.R.L. Dùng cho dao mổ điện cao tần Quy tắc 9 Phần II,Thông tư 39/2016/TTBYT TTBYT Loại C